Anagramme-Expert en varios idiomas Anagramas de 'contagionnes' en InglésAnagramas de 'contagionnes' en francésAnagramas de 'contagionnes' en alemánAnagramas de 'contagionnes' en español

CONTAGIONNES : 12 letras

Anagramas de "contagionnes" con 10 letras :

 • congestión
  - contagionnes
  - resto "an"
  - Scrabble : 13
 • consonante
  - contagionnes
  - resto "gi"
  - Scrabble : 12
 • ensoñación
  - contagionnes
  - resto "gt"
  - Scrabble : 12
 • entonación
  - contagionnes
  - resto "gs"
  - Scrabble : 12

Falta la palabra? Añadir aquí.

Anagramas de "contagionnes" con 9 letras :

 • agencioso
  - contagionnes
  - resto "nnt"
  - Scrabble : 12
 • agnóstico
  - contagionnes
  - resto "enn"
  - Scrabble : 12
 • catingoso
  - contagionnes
  - resto "enn"
  - Scrabble : 12
 • cianógeno
  - contagionnes
  - resto "nst"
  - Scrabble : 12
 • cogestión
  - contagionnes
  - resto "ann"
  - Scrabble : 12
 • congénito
  - contagionnes
  - resto "ans"
  - Scrabble : 12
 • contagión
  - contagionnes
  - resto "ens"
  - Scrabble : 12
 • estoniano
  - contagionnes
  - resto "cgn"
  - Scrabble : 9
 • gestación
  - contagionnes
  - resto "nno"
  - Scrabble : 12
 • gitanesco
  - contagionnes
  - resto "nno"
  - Scrabble : 12
 • inocentón
  - contagionnes
  - resto "ags"
  - Scrabble : 11
 • nosogenia
  - contagionnes
  - resto "cnt"
  - Scrabble : 10
 • ontogenia
  - contagionnes
  - resto "cns"
  - Scrabble : 10
 • santónico
  - contagionnes
  - resto "egn"
  - Scrabble : 11
 • sonántico
  - contagionnes
  - resto "egn"
  - Scrabble : 11

Falta la palabra? Añadir aquí.

Anagramas de "contagionnes" con 8 letras :

 • aceitoso
  - contagionnes
  - resto "gnnn"
  - Scrabble : 10
 • agestión
  - contagionnes
  - resto "cnno"
  - Scrabble : 9
 • agnósico
  - contagionnes
  - resto "ennt"
  - Scrabble : 11
 • agosteño
  - contagionnes
  - resto "cinn"
  - Scrabble : 9
 • anginoso
  - contagionnes
  - resto "cent"
  - Scrabble : 9
 • antonino
  - contagionnes
  - resto "cegs"
  - Scrabble : 8
 • antígeno
  - contagionnes
  - resto "cnos"
  - Scrabble : 9
 • asténico
  - contagionnes
  - resto "gnno"
  - Scrabble : 10
 • atención
  - contagionnes
  - resto "gnos"
  - Scrabble : 10
 • cantoneo
  - contagionnes
  - resto "gins"
  - Scrabble : 10
 • canónigo
  - contagionnes
  - resto "enst"
  - Scrabble : 11
 • cegatoso
  - contagionnes
  - resto "innn"
  - Scrabble : 11
 • cenagoso
  - contagionnes
  - resto "innt"
  - Scrabble : 11
 • consigna
  - contagionnes
  - resto "enot"
  - Scrabble : 11
 • contagio
  - contagionnes
  - resto "enns"
  - Scrabble : 11
 • cosetano
  - contagionnes
  - resto "ginn"
  - Scrabble : 10
 • engañoso
  - contagionnes
  - resto "cint"
  - Scrabble : 9
 • estación
  - contagionnes
  - resto "gnno"
  - Scrabble : 10
 • gnóstico
  - contagionnes
  - resto "aenn"
  - Scrabble : 11
 • negación
  - contagionnes
  - resto "nost"
  - Scrabble : 11
 • notación
  - contagionnes
  - resto "egns"
  - Scrabble : 10
 • sonetico
  - contagionnes
  - resto "agnn"
  - Scrabble : 10
 • soñación
  - contagionnes
  - resto "egnt"
  - Scrabble : 10
 • tasconio
  - contagionnes
  - resto "egnn"
  - Scrabble : 10
 • teogonía
  - contagionnes
  - resto "cnns"
  - Scrabble : 9

Falta la palabra? Añadir aquí.

Anagramas de "contagionnes" con 7 letras :

 • aceitón
  - contagionnes
  - resto "gnnos"
  - Scrabble : 9
 • acetoso
  - contagionnes
  - resto "ginnn"
  - Scrabble : 9
 • acónito
  - contagionnes
  - resto "egnns"
  - Scrabble : 9
 • agónico
  - contagionnes
  - resto "ennst"
  - Scrabble : 10
 • angosto
  - contagionnes
  - resto "ceinn"
  - Scrabble : 8
 • asencio
  - contagionnes
  - resto "gnnot"
  - Scrabble : 9
 • asiento
  - contagionnes
  - resto "cgnno"
  - Scrabble : 7
 • atónico
  - contagionnes
  - resto "egnns"
  - Scrabble : 9
 • cansino
  - contagionnes
  - resto "egnot"
  - Scrabble : 9
 • cantoso
  - contagionnes
  - resto "eginn"
  - Scrabble : 9
 • casetón
  - contagionnes
  - resto "ginno"
  - Scrabble : 9
 • castigo
  - contagionnes
  - resto "ennno"
  - Scrabble : 10
 • casting
  - contagionnes
  - resto "ennoo"
  - Scrabble : 10
 • cañengo
  - contagionnes
  - resto "inost"
  - Scrabble : 10
 • cañoneo
  - contagionnes
  - resto "ginst"
  - Scrabble : 9
 • ceanoto
  - contagionnes
  - resto "ginns"
  - Scrabble : 9
 • cegatón
  - contagionnes
  - resto "innos"
  - Scrabble : 10
 • cestaño
  - contagionnes
  - resto "ginno"
  - Scrabble : 9
 • cetonia
  - contagionnes
  - resto "gnnos"
  - Scrabble : 9
 • cienoso
  - contagionnes
  - resto "agnnt"
  - Scrabble : 9
 • ciénago
  - contagionnes
  - resto "nnost"
  - Scrabble : 10
 • congona
  - contagionnes
  - resto "einst"
  - Scrabble : 10
 • consigo
  - contagionnes
  - resto "aennt"
  - Scrabble : 10
 • contigo
  - contagionnes
  - resto "aenns"
  - Scrabble : 10
 • contino
  - contagionnes
  - resto "aegns"
  - Scrabble : 9
 • costeño
  - contagionnes
  - resto "aginn"
  - Scrabble : 9
 • costino
  - contagionnes
  - resto "aegnn"
  - Scrabble : 9
 • cotinga
  - contagionnes
  - resto "ennos"
  - Scrabble : 10
 • cotonía
  - contagionnes
  - resto "egnns"
  - Scrabble : 9
 • cónsone
  - contagionnes
  - resto "agint"
  - Scrabble : 9
 • egoísta
  - contagionnes
  - resto "cnnno"
  - Scrabble : 8
 • encanto
  - contagionnes
  - resto "ginos"
  - Scrabble : 9
 • encinta
  - contagionnes
  - resto "gnoos"
  - Scrabble : 9
 • enconía
  - contagionnes
  - resto "gnost"
  - Scrabble : 9
 • escotín
  - contagionnes
  - resto "agnno"
  - Scrabble : 9
 • estacón
  - contagionnes
  - resto "ginno"
  - Scrabble : 9
 • estanco
  - contagionnes
  - resto "ginno"
  - Scrabble : 9
 • estinco
  - contagionnes
  - resto "agnno"
  - Scrabble : 9
 • estoico
  - contagionnes
  - resto "agnnn"
  - Scrabble : 9
 • estonio
  - contagionnes
  - resto "acgnn"
  - Scrabble : 7
 • gatesco
  - contagionnes
  - resto "innno"
  - Scrabble : 10
 • genista
  - contagionnes
  - resto "cnnoo"
  - Scrabble : 8
 • gestión
  - contagionnes
  - resto "acnno"
  - Scrabble : 8
 • geótico
  - contagionnes
  - resto "annns"
  - Scrabble : 10
 • ginesta
  - contagionnes
  - resto "cnnoo"
  - Scrabble : 8
 • gociano
  - contagionnes
  - resto "ennst"
  - Scrabble : 10
 • incasto
  - contagionnes
  - resto "egnno"
  - Scrabble : 9
 • incenso
  - contagionnes
  - resto "agnot"
  - Scrabble : 9
 • incesto
  - contagionnes
  - resto "agnno"
  - Scrabble : 9
 • insecto
  - contagionnes
  - resto "agnno"
  - Scrabble : 9
 • intenso
  - contagionnes
  - resto "acgno"
  - Scrabble : 7
 • intonso
  - contagionnes
  - resto "acegn"
  - Scrabble : 7
 • nancite
  - contagionnes
  - resto "gnoos"
  - Scrabble : 9
 • negocio
  - contagionnes
  - resto "annst"
  - Scrabble : 10
 • neonato
  - contagionnes
  - resto "cgins"
  - Scrabble : 7
 • noético
  - contagionnes
  - resto "agnns"
  - Scrabble : 9
 • nóstico
  - contagionnes
  - resto "aegnn"
  - Scrabble : 9
 • ocasión
  - contagionnes
  - resto "egnnt"
  - Scrabble : 9
 • oncogén
  - contagionnes
  - resto "ainst"
  - Scrabble : 10
 • sanción
  - contagionnes
  - resto "egnot"
  - Scrabble : 9
 • santeño
  - contagionnes
  - resto "cgino"
  - Scrabble : 7
 • secatón
  - contagionnes
  - resto "ginno"
  - Scrabble : 9
 • sentina
  - contagionnes
  - resto "cgnoo"
  - Scrabble : 7
 • sonante
  - contagionnes
  - resto "cgino"
  - Scrabble : 7
 • tacneño
  - contagionnes
  - resto "ginos"
  - Scrabble : 9
 • taconeo
  - contagionnes
  - resto "ginns"
  - Scrabble : 9
 • tención
  - contagionnes
  - resto "agnos"
  - Scrabble : 9
 • tensino
  - contagionnes
  - resto "acgno"
  - Scrabble : 7
 • tensión
  - contagionnes
  - resto "acgno"
  - Scrabble : 7
 • tesonía
  - contagionnes
  - resto "cgnno"
  - Scrabble : 7
 • toscano
  - contagionnes
  - resto "eginn"
  - Scrabble : 9

Falta la palabra? Añadir aquí.

Anagramas de "contagionnes" con 6 letras :

 • acento
  - contagionnes
  - resto "ginnos"
  - Scrabble : 8
 • acetín
  - contagionnes
  - resto "gnnoos"
  - Scrabble : 8
 • agosto
  - contagionnes
  - resto "ceinnn"
  - Scrabble : 7
 • aniego
  - contagionnes
  - resto "cnnost"
  - Scrabble : 7
 • ansión
  - contagionnes
  - resto "cegnot"
  - Scrabble : 6
 • anteco
  - contagionnes
  - resto "ginnos"
  - Scrabble : 8
 • anteón
  - contagionnes
  - resto "cginos"
  - Scrabble : 6
 • asnico
  - contagionnes
  - resto "egnnot"
  - Scrabble : 8
 • asnino
  - contagionnes
  - resto "cegnot"
  - Scrabble : 6
 • asocio
  - contagionnes
  - resto "egnnnt"
  - Scrabble : 8
 • añicos
  - contagionnes
  - resto "egnnot"
  - Scrabble : 8
 • canino
  - contagionnes
  - resto "egnost"
  - Scrabble : 8
 • canoso
  - contagionnes
  - resto "eginnt"
  - Scrabble : 8
 • cansío
  - contagionnes
  - resto "egnnot"
  - Scrabble : 8
 • cansón
  - contagionnes
  - resto "eginot"
  - Scrabble : 8
 • cantío
  - contagionnes
  - resto "egnnos"
  - Scrabble : 8
 • cantón
  - contagionnes
  - resto "eginos"
  - Scrabble : 8
 • caseto
  - contagionnes
  - resto "ginnno"
  - Scrabble : 8
 • casino
  - contagionnes
  - resto "egnnot"
  - Scrabble : 8
 • catino
  - contagionnes
  - resto "egnnos"
  - Scrabble : 8
 • catión
  - contagionnes
  - resto "egnnos"
  - Scrabble : 8
 • cegato
  - contagionnes
  - resto "innnos"
  - Scrabble : 9
 • cenoso
  - contagionnes
  - resto "aginnt"
  - Scrabble : 8
 • centón
  - contagionnes
  - resto "aginos"
  - Scrabble : 8
 • cesión
  - contagionnes
  - resto "agnnot"
  - Scrabble : 8
 • cestón
  - contagionnes
  - resto "aginno"
  - Scrabble : 8
 • cetina
  - contagionnes
  - resto "gnnoos"
  - Scrabble : 8
 • ceñoso
  - contagionnes
  - resto "aginnt"
  - Scrabble : 8
 • ciento
  - contagionnes
  - resto "agnnos"
  - Scrabble : 8
 • cigoto
  - contagionnes
  - resto "aennns"
  - Scrabble : 9
 • citano
  - contagionnes
  - resto "egnnos"
  - Scrabble : 8
 • cogote
  - contagionnes
  - resto "ainnns"
  - Scrabble : 9
 • conato
  - contagionnes
  - resto "eginns"
  - Scrabble : 8
 • congio
  - contagionnes
  - resto "aennst"
  - Scrabble : 9
 • conteo
  - contagionnes
  - resto "aginns"
  - Scrabble : 8
 • contía
  - contagionnes
  - resto "egnnos"
  - Scrabble : 8
 • coseno
  - contagionnes
  - resto "aginnt"
  - Scrabble : 8
 • costón
  - contagionnes
  - resto "aeginn"
  - Scrabble : 8
 • cotona
  - contagionnes
  - resto "eginns"
  - Scrabble : 8
 • enatío
  - contagionnes
  - resto "cgnnos"
  - Scrabble : 6
 • encina
  - contagionnes
  - resto "gnoost"
  - Scrabble : 8
 • encino
  - contagionnes
  - resto "agnost"
  - Scrabble : 8
 • enciso
  - contagionnes
  - resto "agnnot"
  - Scrabble : 8
 • encono
  - contagionnes
  - resto "aginst"
  - Scrabble : 8
 • engaño
  - contagionnes
  - resto "cinost"
  - Scrabble : 7
 • engina
  - contagionnes
  - resto "cnoost"
  - Scrabble : 7
 • entono
  - contagionnes
  - resto "acgins"
  - Scrabble : 6
 • eosina
  - contagionnes
  - resto "cgnnot"
  - Scrabble : 6
 • escaño
  - contagionnes
  - resto "ginnot"
  - Scrabble : 8
 • escita
  - contagionnes
  - resto "gnnnoo"
  - Scrabble : 8
 • escota
  - contagionnes
  - resto "ginnno"
  - Scrabble : 8
 • escoto
  - contagionnes
  - resto "aginnn"
  - Scrabble : 8
 • estaño
  - contagionnes
  - resto "cginno"
  - Scrabble : 6
 • ganoso
  - contagionnes
  - resto "ceinnt"
  - Scrabble : 7
 • gantés
  - contagionnes
  - resto "cinnoo"
  - Scrabble : 7
 • gascón
  - contagionnes
  - resto "einnot"
  - Scrabble : 9
 • gañote
  - contagionnes
  - resto "cinnos"
  - Scrabble : 7
 • gentío
  - contagionnes
  - resto "acnnos"
  - Scrabble : 7
 • gineta
  - contagionnes
  - resto "cnnoos"
  - Scrabble : 7
 • gitano
  - contagionnes
  - resto "cennos"
  - Scrabble : 7
 • génico
  - contagionnes
  - resto "annost"
  - Scrabble : 9
 • gético
  - contagionnes
  - resto "annnos"
  - Scrabble : 9
 • gótico
  - contagionnes
  - resto "aennns"
  - Scrabble : 9
 • ignoto
  - contagionnes
  - resto "acenns"
  - Scrabble : 7
 • innato
  - contagionnes
  - resto "cegnos"
  - Scrabble : 6
 • innoto
  - contagionnes
  - resto "acegns"
  - Scrabble : 6
 • insano
  - contagionnes
  - resto "cegnot"
  - Scrabble : 6
 • nación
  - contagionnes
  - resto "egnost"
  - Scrabble : 8
 • necton
  - contagionnes
  - resto "aginos"
  - Scrabble : 8
 • nescio
  - contagionnes
  - resto "agnnot"
  - Scrabble : 8
 • niceno
  - contagionnes
  - resto "agnost"
  - Scrabble : 8
 • niñato
  - contagionnes
  - resto "cegnos"
  - Scrabble : 6
 • niñeta
  - contagionnes
  - resto "cgnoos"
  - Scrabble : 6
 • noción
  - contagionnes
  - resto "aegnst"
  - Scrabble : 8
 • nonato
  - contagionnes
  - resto "cegins"
  - Scrabble : 6
 • noneco
  - contagionnes
  - resto "aginst"
  - Scrabble : 8
 • octano
  - contagionnes
  - resto "eginns"
  - Scrabble : 8
 • océano
  - contagionnes
  - resto "ginnst"
  - Scrabble : 8
 • onceno
  - contagionnes
  - resto "aginst"
  - Scrabble : 8
 • ontina
  - contagionnes
  - resto "cegnos"
  - Scrabble : 6
 • ostión
  - contagionnes
  - resto "acegnn"
  - Scrabble : 6
 • saetín
  - contagionnes
  - resto "cgnnoo"
  - Scrabble : 6
 • saetón
  - contagionnes
  - resto "cginno"
  - Scrabble : 6
 • santón
  - contagionnes
  - resto "cegino"
  - Scrabble : 6
 • secano
  - contagionnes
  - resto "ginnot"
  - Scrabble : 8
 • sentón
  - contagionnes
  - resto "acgino"
  - Scrabble : 6
 • setico
  - contagionnes
  - resto "agnnno"
  - Scrabble : 8
 • sicano
  - contagionnes
  - resto "egnnot"
  - Scrabble : 8
 • sicono
  - contagionnes
  - resto "aegnnt"
  - Scrabble : 8
 • sicote
  - contagionnes
  - resto "agnnno"
  - Scrabble : 8
 • soneto
  - contagionnes
  - resto "acginn"
  - Scrabble : 6
 • sotaní
  - contagionnes
  - resto "cegnno"
  - Scrabble : 6
 • soteño
  - contagionnes
  - resto "acginn"
  - Scrabble : 6
 • sínoca
  - contagionnes
  - resto "egnnot"
  - Scrabble : 8
 • sónico
  - contagionnes
  - resto "aegnnt"
  - Scrabble : 8
 • sótano
  - contagionnes
  - resto "ceginn"
  - Scrabble : 6
 • tangón
  - contagionnes
  - resto "ceinos"
  - Scrabble : 7
 • tanino
  - contagionnes
  - resto "cegnos"
  - Scrabble : 6
 • tecina
  - contagionnes
  - resto "gnnoos"
  - Scrabble : 8
 • tensón
  - contagionnes
  - resto "acgino"
  - Scrabble : 6
 • tesina
  - contagionnes
  - resto "cgnnoo"
  - Scrabble : 6
 • tinaco
  - contagionnes
  - resto "egnnos"
  - Scrabble : 8
 • tioneo
  - contagionnes
  - resto "acgnns"
  - Scrabble : 6
 • tiñoso
  - contagionnes
  - resto "acegnn"
  - Scrabble : 6
 • tocino
  - contagionnes
  - resto "aegnns"
  - Scrabble : 8
 • tocona
  - contagionnes
  - resto "eginns"
  - Scrabble : 8
 • toisón
  - contagionnes
  - resto "acegnn"
  - Scrabble : 6
 • tonina
  - contagionnes
  - resto "cegnos"
  - Scrabble : 6
 • toñina
  - contagionnes
  - resto "cegnos"
  - Scrabble : 6
 • tánico
  - contagionnes
  - resto "egnnos"
  - Scrabble : 8
 • tónica
  - contagionnes
  - resto "egnnos"
  - Scrabble : 8
 • tónico
  - contagionnes
  - resto "aegnns"
  - Scrabble : 8
 • tósigo
  - contagionnes
  - resto "acennn"
  - Scrabble : 7
 • ácigos
  - contagionnes
  - resto "ennnot"
  - Scrabble : 9
 • étnico
  - contagionnes
  - resto "agnnos"
  - Scrabble : 8
 • ñáñigo
  - contagionnes
  - resto "cenost"
  - Scrabble : 7

Anagramme Expert es un generador de anagramas y combinaciones de letras.

En base a las palabras del diccionario, es capaz de encontrar todos los anagramas exactas de letras, palabras o frases. Más Anagrama Búsqueda especializada en el diccionario todos los anagramas parciales y ofertas para encontrar los sub-anagramas de las letras no utilizadas.

Historia de un anagrama (del griego ana, la espalda y gramma, letra) ...

El uso de los anagramas remonta a la antigua civilización griega con leyendas que ya se están refiriendo a la misma.

Entretenimiento apreciado por los hombres de letras, anagrama a través de los siglos, y este juego de transposición de letras de una palabra o frase se convierte en un arte literario. Aparecen en ese momento anagramas cotizaciones, lo que puede tomar un nuevo significado una vez que las cartas invertidas.

Anagramas también se utilizan con los nombres propios para los mismos compuestos lettes seudónimos. Entre los más famosos François Rabelais (Alcofribas Nasier), Pascal Obispo (Pablo Picasso), Boris Vian (Brisavion), etc.

Anagramas arte siempre perpetuados a través de muchos juegos usando permutaciones de letras. Scrabble, crucigramas, el juego de los números y las letras, pyramigrammes y otros juegos de palabras, la lista es larga, y los anagramas no están listos para ir !

©2008 Anagramme-Expert.com - Contact