Anagramme-Expert en varios idiomas Anagramas de 'parachutera' en InglésAnagramas de 'parachutera' en francésAnagramas de 'parachutera' en alemánAnagramas de 'parachutera' en español

PARACHUTERA : 11 letras

Anagramas de "parachutera" con 9 letras :

 • trapacear
  - parachutera
  - resto "hu"
  - Scrabble : 13

Falta la palabra? Añadir aquí.

Anagramas de "parachutera" con 8 letras :

 • acuartar
  - parachutera
  - resto "ehp"
  - Scrabble : 10
 • acuerpar
  - parachutera
  - resto "aht"
  - Scrabble : 12
 • apacheta
  - parachutera
  - resto "rru"
  - Scrabble : 15
 • aperchar
  - parachutera
  - resto "atu"
  - Scrabble : 15
 • apertura
  - parachutera
  - resto "ach"
  - Scrabble : 10
 • apretura
  - parachutera
  - resto "ach"
  - Scrabble : 10
 • arcatura
  - parachutera
  - resto "ehp"
  - Scrabble : 10
 • ataharre
  - parachutera
  - resto "cpu"
  - Scrabble : 11
 • atrechar
  - parachutera
  - resto "apu"
  - Scrabble : 13
 • capturar
  - parachutera
  - resto "aeh"
  - Scrabble : 12
 • carruata
  - parachutera
  - resto "ehp"
  - Scrabble : 10
 • chaparra
  - parachutera
  - resto "etu"
  - Scrabble : 15
 • chatarra
  - parachutera
  - resto "epu"
  - Scrabble : 13
 • creatura
  - parachutera
  - resto "ahp"
  - Scrabble : 10
 • cuartear
  - parachutera
  - resto "ahp"
  - Scrabble : 10
 • cuartera
  - parachutera
  - resto "ahp"
  - Scrabble : 10
 • parchear
  - parachutera
  - resto "atu"
  - Scrabble : 15
 • percatar
  - parachutera
  - resto "ahu"
  - Scrabble : 12
 • recuarta
  - parachutera
  - resto "ahp"
  - Scrabble : 10
 • repuchar
  - parachutera
  - resto "aat"
  - Scrabble : 15
 • retachar
  - parachutera
  - resto "apu"
  - Scrabble : 13
 • taparear
  - parachutera
  - resto "chu"
  - Scrabble : 10
 • taracear
  - parachutera
  - resto "hpu"
  - Scrabble : 10

Falta la palabra? Añadir aquí.

Anagramas de "parachutera" con 7 letras :

 • acarear
  - parachutera
  - resto "hptu"
  - Scrabble : 9
 • aceptar
  - parachutera
  - resto "ahru"
  - Scrabble : 11
 • acertar
  - parachutera
  - resto "ahpu"
  - Scrabble : 9
 • acharar
  - parachutera
  - resto "eptu"
  - Scrabble : 12
 • achatar
  - parachutera
  - resto "epru"
  - Scrabble : 12
 • achurar
  - parachutera
  - resto "aept"
  - Scrabble : 12
 • ahetrar
  - parachutera
  - resto "acpu"
  - Scrabble : 10
 • ahuecar
  - parachutera
  - resto "aprt"
  - Scrabble : 12
 • apachar
  - parachutera
  - resto "ertu"
  - Scrabble : 14
 • aparcar
  - parachutera
  - resto "ehtu"
  - Scrabble : 11
 • aparear
  - parachutera
  - resto "chtu"
  - Scrabble : 9
 • apartar
  - parachutera
  - resto "cehu"
  - Scrabble : 9
 • apechar
  - parachutera
  - resto "artu"
  - Scrabble : 14
 • apertar
  - parachutera
  - resto "achu"
  - Scrabble : 9
 • apretar
  - parachutera
  - resto "achu"
  - Scrabble : 9
 • atarear
  - parachutera
  - resto "chpu"
  - Scrabble : 7
 • ataucar
  - parachutera
  - resto "ehpr"
  - Scrabble : 9
 • atracar
  - parachutera
  - resto "ehpu"
  - Scrabble : 9
 • atrapar
  - parachutera
  - resto "cehu"
  - Scrabble : 9
 • caparra
  - parachutera
  - resto "ehtu"
  - Scrabble : 11
 • captura
  - parachutera
  - resto "aehr"
  - Scrabble : 11
 • capuera
  - parachutera
  - resto "ahrt"
  - Scrabble : 11
 • carpeta
  - parachutera
  - resto "ahru"
  - Scrabble : 11
 • carreta
  - parachutera
  - resto "ahpu"
  - Scrabble : 9
 • cartear
  - parachutera
  - resto "ahpu"
  - Scrabble : 9
 • cartera
  - parachutera
  - resto "ahpu"
  - Scrabble : 9
 • caruata
  - parachutera
  - resto "ehpr"
  - Scrabble : 9
 • caturra
  - parachutera
  - resto "aehp"
  - Scrabble : 9
 • chapear
  - parachutera
  - resto "artu"
  - Scrabble : 14
 • chapera
  - parachutera
  - resto "artu"
  - Scrabble : 14
 • chapeta
  - parachutera
  - resto "arru"
  - Scrabble : 14
 • charapa
  - parachutera
  - resto "ertu"
  - Scrabble : 14
 • charape
  - parachutera
  - resto "artu"
  - Scrabble : 14
 • charata
  - parachutera
  - resto "epru"
  - Scrabble : 12
 • charrúa
  - parachutera
  - resto "aept"
  - Scrabble : 12
 • chatear
  - parachutera
  - resto "apru"
  - Scrabble : 12
 • chatura
  - parachutera
  - resto "aepr"
  - Scrabble : 12
 • chupeta
  - parachutera
  - resto "aarr"
  - Scrabble : 14
 • chárter
  - parachutera
  - resto "aapu"
  - Scrabble : 12
 • cratera
  - parachutera
  - resto "ahpu"
  - Scrabble : 9
 • crátera
  - parachutera
  - resto "ahpu"
  - Scrabble : 9
 • cuartar
  - parachutera
  - resto "aehp"
  - Scrabble : 9
 • cutarra
  - parachutera
  - resto "aehp"
  - Scrabble : 9
 • eructar
  - parachutera
  - resto "aahp"
  - Scrabble : 9
 • haraute
  - parachutera
  - resto "acpr"
  - Scrabble : 10
 • hartera
  - parachutera
  - resto "acpu"
  - Scrabble : 10
 • hartura
  - parachutera
  - resto "acep"
  - Scrabble : 10
 • hurraca
  - parachutera
  - resto "aept"
  - Scrabble : 12
 • parchar
  - parachutera
  - resto "aetu"
  - Scrabble : 14
 • partear
  - parachutera
  - resto "achu"
  - Scrabble : 9
 • partura
  - parachutera
  - resto "aceh"
  - Scrabble : 9
 • patache
  - parachutera
  - resto "arru"
  - Scrabble : 14
 • patarra
  - parachutera
  - resto "cehu"
  - Scrabble : 9
 • perchar
  - parachutera
  - resto "aatu"
  - Scrabble : 14
 • pretura
  - parachutera
  - resto "aach"
  - Scrabble : 9
 • puchera
  - parachutera
  - resto "aart"
  - Scrabble : 14
 • rachear
  - parachutera
  - resto "aptu"
  - Scrabble : 12
 • recatar
  - parachutera
  - resto "ahpu"
  - Scrabble : 9
 • reputar
  - parachutera
  - resto "aach"
  - Scrabble : 9
 • retacar
  - parachutera
  - resto "ahpu"
  - Scrabble : 9
 • tacuara
  - parachutera
  - resto "ehpr"
  - Scrabble : 9
 • taracea
  - parachutera
  - resto "hpru"
  - Scrabble : 9
 • trapear
  - parachutera
  - resto "achu"
  - Scrabble : 9

Falta la palabra? Añadir aquí.

Anagramas de "parachutera" con 6 letras :

 • acarar
  - parachutera
  - resto "ehptu"
  - Scrabble : 8
 • acatar
  - parachutera
  - resto "ehpru"
  - Scrabble : 8
 • acepar
  - parachutera
  - resto "ahrtu"
  - Scrabble : 10
 • acerar
  - parachutera
  - resto "ahptu"
  - Scrabble : 8
 • acetar
  - parachutera
  - resto "ahpru"
  - Scrabble : 8
 • achara
  - parachutera
  - resto "eprtu"
  - Scrabble : 11
 • achará
  - parachutera
  - resto "eprtu"
  - Scrabble : 11
 • achura
  - parachutera
  - resto "aeprt"
  - Scrabble : 11
 • actuar
  - parachutera
  - resto "aehpr"
  - Scrabble : 8
 • ahuate
  - parachutera
  - resto "acprr"
  - Scrabble : 9
 • apacer
  - parachutera
  - resto "ahrtu"
  - Scrabble : 10
 • apache
  - parachutera
  - resto "arrtu"
  - Scrabble : 13
 • aparar
  - parachutera
  - resto "cehtu"
  - Scrabble : 8
 • aparte
  - parachutera
  - resto "achru"
  - Scrabble : 8
 • aperar
  - parachutera
  - resto "achtu"
  - Scrabble : 8
 • apurar
  - parachutera
  - resto "aceht"
  - Scrabble : 8
 • arrate
  - parachutera
  - resto "achpu"
  - Scrabble : 6
 • artera
  - parachutera
  - resto "achpu"
  - Scrabble : 6
 • aruera
  - parachutera
  - resto "achpt"
  - Scrabble : 6
 • atacar
  - parachutera
  - resto "ehpru"
  - Scrabble : 8
 • atapar
  - parachutera
  - resto "cehru"
  - Scrabble : 8
 • atarea
  - parachutera
  - resto "chpru"
  - Scrabble : 6
 • atraer
  - parachutera
  - resto "achpu"
  - Scrabble : 6
 • aturar
  - parachutera
  - resto "acehp"
  - Scrabble : 6
 • capear
  - parachutera
  - resto "ahrtu"
  - Scrabble : 10
 • capeta
  - parachutera
  - resto "ahrru"
  - Scrabble : 10
 • captar
  - parachutera
  - resto "aehru"
  - Scrabble : 10
 • carapa
  - parachutera
  - resto "ehrtu"
  - Scrabble : 10
 • carape
  - parachutera
  - resto "ahrtu"
  - Scrabble : 10
 • carare
  - parachutera
  - resto "ahptu"
  - Scrabble : 8
 • carate
  - parachutera
  - resto "ahpru"
  - Scrabble : 8
 • carear
  - parachutera
  - resto "ahptu"
  - Scrabble : 8
 • catear
  - parachutera
  - resto "ahpru"
  - Scrabble : 8
 • chapar
  - parachutera
  - resto "aertu"
  - Scrabble : 13
 • charpa
  - parachutera
  - resto "aertu"
  - Scrabble : 13
 • charra
  - parachutera
  - resto "aeptu"
  - Scrabble : 11
 • chueta
  - parachutera
  - resto "aaprr"
  - Scrabble : 11
 • chupar
  - parachutera
  - resto "aaert"
  - Scrabble : 13
 • churra
  - parachutera
  - resto "aaept"
  - Scrabble : 11
 • churre
  - parachutera
  - resto "aaapt"
  - Scrabble : 11
 • chutar
  - parachutera
  - resto "aaepr"
  - Scrabble : 11
 • cráter
  - parachutera
  - resto "aahpu"
  - Scrabble : 8
 • cuarta
  - parachutera
  - resto "aehpr"
  - Scrabble : 8
 • curare
  - parachutera
  - resto "aahpt"
  - Scrabble : 8
 • cárter
  - parachutera
  - resto "aahpu"
  - Scrabble : 8
 • epacta
  - parachutera
  - resto "ahrru"
  - Scrabble : 10
 • epatar
  - parachutera
  - resto "achru"
  - Scrabble : 8
 • errata
  - parachutera
  - resto "achpu"
  - Scrabble : 6
 • erutar
  - parachutera
  - resto "aachp"
  - Scrabble : 6
 • etarra
  - parachutera
  - resto "achpu"
  - Scrabble : 6
 • hacera
  - parachutera
  - resto "aprtu"
  - Scrabble : 11
 • hartar
  - parachutera
  - resto "acepu"
  - Scrabble : 9
 • hataca
  - parachutera
  - resto "eprru"
  - Scrabble : 11
 • hatear
  - parachutera
  - resto "acpru"
  - Scrabble : 9
 • huerta
  - parachutera
  - resto "aacpr"
  - Scrabble : 9
 • hurera
  - parachutera
  - resto "aacpt"
  - Scrabble : 9
 • hurtar
  - parachutera
  - resto "aacep"
  - Scrabble : 9
 • pactar
  - parachutera
  - resto "aehru"
  - Scrabble : 10
 • paraca
  - parachutera
  - resto "ehrtu"
  - Scrabble : 10
 • parata
  - parachutera
  - resto "cehru"
  - Scrabble : 8
 • parcha
  - parachutera
  - resto "aertu"
  - Scrabble : 13
 • parche
  - parachutera
  - resto "aartu"
  - Scrabble : 13
 • parear
  - parachutera
  - resto "achtu"
  - Scrabble : 8
 • pataca
  - parachutera
  - resto "ehrru"
  - Scrabble : 10
 • patear
  - parachutera
  - resto "achru"
  - Scrabble : 8
 • patera
  - parachutera
  - resto "achru"
  - Scrabble : 8
 • pautar
  - parachutera
  - resto "acehr"
  - Scrabble : 8
 • pechar
  - parachutera
  - resto "aartu"
  - Scrabble : 13
 • pectar
  - parachutera
  - resto "aahru"
  - Scrabble : 10
 • percha
  - parachutera
  - resto "aartu"
  - Scrabble : 13
 • petaca
  - parachutera
  - resto "ahrru"
  - Scrabble : 10
 • pucara
  - parachutera
  - resto "aehrt"
  - Scrabble : 10
 • pucará
  - parachutera
  - resto "aehrt"
  - Scrabble : 10
 • puerca
  - parachutera
  - resto "aahrt"
  - Scrabble : 10
 • puerta
  - parachutera
  - resto "aachr"
  - Scrabble : 8
 • purear
  - parachutera
  - resto "aacht"
  - Scrabble : 8
 • purera
  - parachutera
  - resto "aacht"
  - Scrabble : 8
 • putear
  - parachutera
  - resto "aachr"
  - Scrabble : 8
 • pátera
  - parachutera
  - resto "achru"
  - Scrabble : 8
 • rachar
  - parachutera
  - resto "aeptu"
  - Scrabble : 11
 • raptar
  - parachutera
  - resto "acehu"
  - Scrabble : 8
 • ratear
  - parachutera
  - resto "achpu"
  - Scrabble : 6
 • ratera
  - parachutera
  - resto "achpu"
  - Scrabble : 6
 • reatar
  - parachutera
  - resto "achpu"
  - Scrabble : 6
 • recata
  - parachutera
  - resto "ahpru"
  - Scrabble : 8
 • rectar
  - parachutera
  - resto "aahpu"
  - Scrabble : 8
 • recura
  - parachutera
  - resto "aahpt"
  - Scrabble : 8
 • reptar
  - parachutera
  - resto "aachu"
  - Scrabble : 8
 • ruchar
  - parachutera
  - resto "aaept"
  - Scrabble : 11
 • tachar
  - parachutera
  - resto "aepru"
  - Scrabble : 11
 • tapara
  - parachutera
  - resto "cehru"
  - Scrabble : 8
 • tapear
  - parachutera
  - resto "achru"
  - Scrabble : 8
 • tapera
  - parachutera
  - resto "achru"
  - Scrabble : 8
 • tarara
  - parachutera
  - resto "cehpu"
  - Scrabble : 6
 • tarará
  - parachutera
  - resto "cehpu"
  - Scrabble : 6
 • taucar
  - parachutera
  - resto "aehpr"
  - Scrabble : 8
 • techar
  - parachutera
  - resto "aapru"
  - Scrabble : 11
 • trecha
  - parachutera
  - resto "aapru"
  - Scrabble : 11
 • trepar
  - parachutera
  - resto "aachu"
  - Scrabble : 8
 • trucar
  - parachutera
  - resto "aaehp"
  - Scrabble : 8
 • trucha
  - parachutera
  - resto "aaepr"
  - Scrabble : 11
 • tuerca
  - parachutera
  - resto "aahpr"
  - Scrabble : 8
 • tureca
  - parachutera
  - resto "aahpr"
  - Scrabble : 8
 • tápara
  - parachutera
  - resto "cehru"
  - Scrabble : 8
 • uretra
  - parachutera
  - resto "aachp"
  - Scrabble : 6
 • urraca
  - parachutera
  - resto "aehpt"
  - Scrabble : 8
 • utrera
  - parachutera
  - resto "aachp"
  - Scrabble : 6
 • ácrata
  - parachutera
  - resto "ehpru"
  - Scrabble : 8

Falta la palabra? Añadir aquí.

Anagramas de "parachutera" con 5 letras :

 • acera
  - parachutera
  - resto "ahprtu"
  - Scrabble : 7
 • actea
  - parachutera
  - resto "ahprru"
  - Scrabble : 7
 • acure
  - parachutera
  - resto "aahprt"
  - Scrabble : 7
 • apear
  - parachutera
  - resto "achrtu"
  - Scrabble : 7
 • aptar
  - parachutera
  - resto "acehru"
  - Scrabble : 7
 • apure
  - parachutera
  - resto "aachrt"
  - Scrabble : 7
 • arcar
  - parachutera
  - resto "aehptu"
  - Scrabble : 7
 • arcea
  - parachutera
  - resto "ahprtu"
  - Scrabble : 7
 • archa
  - parachutera
  - resto "aeprtu"
  - Scrabble : 10
 • areca
  - parachutera
  - resto "ahprtu"
  - Scrabble : 7
 • arepa
  - parachutera
  - resto "achrtu"
  - Scrabble : 7
 • arpar
  - parachutera
  - resto "acehtu"
  - Scrabble : 7
 • atear
  - parachutera
  - resto "achpru"
  - Scrabble : 5
 • aupar
  - parachutera
  - resto "acehrt"
  - Scrabble : 7
 • capar
  - parachutera
  - resto "aehrtu"
  - Scrabble : 9
 • capea
  - parachutera
  - resto "ahrrtu"
  - Scrabble : 9
 • carau
  - parachutera
  - resto "aehprt"
  - Scrabble : 7
 • caraú
  - parachutera
  - resto "aehprt"
  - Scrabble : 7
 • carea
  - parachutera
  - resto "ahprtu"
  - Scrabble : 7
 • carpa
  - parachutera
  - resto "aehrtu"
  - Scrabble : 9
 • carpe
  - parachutera
  - resto "aahrtu"
  - Scrabble : 9
 • carra
  - parachutera
  - resto "aehptu"
  - Scrabble : 7
 • carta
  - parachutera
  - resto "aehpru"
  - Scrabble : 7
 • catar
  - parachutera
  - resto "aehpru"
  - Scrabble : 7
 • catre
  - parachutera
  - resto "aahpru"
  - Scrabble : 7
 • cerpa
  - parachutera
  - resto "aahrtu"
  - Scrabble : 9
 • cerra
  - parachutera
  - resto "aahptu"
  - Scrabble : 7
 • cetra
  - parachutera
  - resto "aahpru"
  - Scrabble : 7
 • chapa
  - parachutera
  - resto "aerrtu"
  - Scrabble : 12
 • chape
  - parachutera
  - resto "aarrtu"
  - Scrabble : 12
 • chata
  - parachutera
  - resto "aeprru"
  - Scrabble : 10
 • chepa
  - parachutera
  - resto "aarrtu"
  - Scrabble : 12
 • chupa
  - parachutera
  - resto "aaerrt"
  - Scrabble : 12
 • chupe
  - parachutera
  - resto "aaarrt"
  - Scrabble : 12
 • chute
  - parachutera
  - resto "aaaprr"
  - Scrabble : 10
 • crear
  - parachutera
  - resto "aahptu"
  - Scrabble : 7
 • creta
  - parachutera
  - resto "aahpru"
  - Scrabble : 7
 • cuate
  - parachutera
  - resto "aahprr"
  - Scrabble : 7
 • cuera
  - parachutera
  - resto "aahprt"
  - Scrabble : 7
 • curar
  - parachutera
  - resto "aaehpt"
  - Scrabble : 7
 • curre
  - parachutera
  - resto "aaahpt"
  - Scrabble : 7
 • cutre
  - parachutera
  - resto "aaahpr"
  - Scrabble : 7
 • cúter
  - parachutera
  - resto "aaahpr"
  - Scrabble : 7
 • echar
  - parachutera
  - resto "aaprtu"
  - Scrabble : 10
 • etapa
  - parachutera
  - resto "achrru"
  - Scrabble : 7
 • hacer
  - parachutera
  - resto "aaprtu"
  - Scrabble : 10
 • harca
  - parachutera
  - resto "aeprtu"
  - Scrabble : 10
 • harpa
  - parachutera
  - resto "acertu"
  - Scrabble : 10
 • harre
  - parachutera
  - resto "aacptu"
  - Scrabble : 8
 • haute
  - parachutera
  - resto "aacprr"
  - Scrabble : 8
 • huaca
  - parachutera
  - resto "aeprrt"
  - Scrabble : 10
 • hueca
  - parachutera
  - resto "aaprrt"
  - Scrabble : 10
 • huera
  - parachutera
  - resto "aacprt"
  - Scrabble : 8
 • hurra
  - parachutera
  - resto "aacept"
  - Scrabble : 8
 • pacer
  - parachutera
  - resto "aahrtu"
  - Scrabble : 9
 • pacha
  - parachutera
  - resto "aerrtu"
  - Scrabble : 12
 • pachá
  - parachutera
  - resto "aerrtu"
  - Scrabble : 12
 • pahua
  - parachutera
  - resto "acerrt"
  - Scrabble : 10
 • parar
  - parachutera
  - resto "acehtu"
  - Scrabble : 7
 • parca
  - parachutera
  - resto "aehrtu"
  - Scrabble : 9
 • parce
  - parachutera
  - resto "aahrtu"
  - Scrabble : 9
 • parra
  - parachutera
  - resto "acehtu"
  - Scrabble : 7
 • parte
  - parachutera
  - resto "aachru"
  - Scrabble : 7
 • pauta
  - parachutera
  - resto "acehrr"
  - Scrabble : 7
 • pecar
  - parachutera
  - resto "aahrtu"
  - Scrabble : 9
 • pecha
  - parachutera
  - resto "aarrtu"
  - Scrabble : 12
 • perca
  - parachutera
  - resto "aahrtu"
  - Scrabble : 9
 • perra
  - parachutera
  - resto "aachtu"
  - Scrabble : 7
 • perta
  - parachutera
  - resto "aachru"
  - Scrabble : 7
 • petar
  - parachutera
  - resto "aachru"
  - Scrabble : 7
 • petra
  - parachutera
  - resto "aachru"
  - Scrabble : 7
 • prear
  - parachutera
  - resto "aachtu"
  - Scrabble : 7
 • pucha
  - parachutera
  - resto "aaerrt"
  - Scrabble : 12
 • páter
  - parachutera
  - resto "aachru"
  - Scrabble : 7
 • racha
  - parachutera
  - resto "aeprtu"
  - Scrabble : 10
 • rapar
  - parachutera
  - resto "acehtu"
  - Scrabble : 7
 • rapta
  - parachutera
  - resto "acehru"
  - Scrabble : 7
 • rauta
  - parachutera
  - resto "acehpr"
  - Scrabble : 5
 • reata
  - parachutera
  - resto "achpru"
  - Scrabble : 5
 • recta
  - parachutera
  - resto "aahpru"
  - Scrabble : 7
 • recua
  - parachutera
  - resto "aahprt"
  - Scrabble : 7
 • retar
  - parachutera
  - resto "aachpu"
  - Scrabble : 5
 • rucar
  - parachutera
  - resto "aaehpt"
  - Scrabble : 7
 • ruche
  - parachutera
  - resto "aaaprt"
  - Scrabble : 10
 • rueca
  - parachutera
  - resto "aahprt"
  - Scrabble : 7
 • rutar
  - parachutera
  - resto "aacehp"
  - Scrabble : 5
 • tacar
  - parachutera
  - resto "aehpru"
  - Scrabble : 7
 • tacha
  - parachutera
  - resto "aeprru"
  - Scrabble : 10
 • tahúr
  - parachutera
  - resto "aacepr"
  - Scrabble : 8
 • tapar
  - parachutera
  - resto "acehru"
  - Scrabble : 7
 • tarar
  - parachutera
  - resto "acehpu"
  - Scrabble : 5
 • tarca
  - parachutera
  - resto "aehpru"
  - Scrabble : 7
 • tarea
  - parachutera
  - resto "achpru"
  - Scrabble : 5
 • tarra
  - parachutera
  - resto "acehpu"
  - Scrabble : 5
 • tauca
  - parachutera
  - resto "aehprr"
  - Scrabble : 7
 • taúca
  - parachutera
  - resto "aehprr"
  - Scrabble : 7
 • traca
  - parachutera
  - resto "aehpru"
  - Scrabble : 7
 • trace
  - parachutera
  - resto "aahpru"
  - Scrabble : 7
 • traer
  - parachutera
  - resto "aachpu"
  - Scrabble : 5
 • trapa
  - parachutera
  - resto "acehru"
  - Scrabble : 7
 • trape
  - parachutera
  - resto "aachru"
  - Scrabble : 7
 • trepa
  - parachutera
  - resto "aachru"
  - Scrabble : 7
 • truca
  - parachutera
  - resto "aaehpr"
  - Scrabble : 7
 • tueca
  - parachutera
  - resto "aahprr"
  - Scrabble : 7
 • tuera
  - parachutera
  - resto "aachpr"
  - Scrabble : 5
 • turar
  - parachutera
  - resto "aacehp"
  - Scrabble : 5
 • turca
  - parachutera
  - resto "aaehpr"
  - Scrabble : 7
 • turra
  - parachutera
  - resto "aacehp"
  - Scrabble : 5
 • urape
  - parachutera
  - resto "aachrt"
  - Scrabble : 7

Anagramme Expert es un generador de anagramas y combinaciones de letras.

En base a las palabras del diccionario, es capaz de encontrar todos los anagramas exactas de letras, palabras o frases. Más Anagrama Búsqueda especializada en el diccionario todos los anagramas parciales y ofertas para encontrar los sub-anagramas de las letras no utilizadas.

Historia de un anagrama (del griego ana, la espalda y gramma, letra) ...

El uso de los anagramas remonta a la antigua civilización griega con leyendas que ya se están refiriendo a la misma.

Entretenimiento apreciado por los hombres de letras, anagrama a través de los siglos, y este juego de transposición de letras de una palabra o frase se convierte en un arte literario. Aparecen en ese momento anagramas cotizaciones, lo que puede tomar un nuevo significado una vez que las cartas invertidas.

Anagramas también se utilizan con los nombres propios para los mismos compuestos lettes seudónimos. Entre los más famosos François Rabelais (Alcofribas Nasier), Pascal Obispo (Pablo Picasso), Boris Vian (Brisavion), etc.

Anagramas arte siempre perpetuados a través de muchos juegos usando permutaciones de letras. Scrabble, crucigramas, el juego de los números y las letras, pyramigrammes y otros juegos de palabras, la lista es larga, y los anagramas no están listos para ir !

©2008 Anagramme-Expert.com - Contact